digitalizacja szablonów papierowych

digitizer ADA fashion

Oprogramowanie DGS (Design And Grading System) posiada również możliwość digitalizacji (wprowadzenia wcześniej opracowanych szablonów papierowych/kartonowych) do komputerowej bazy danych, a następnie na dokonywanie na nich drobnych korekt.

Proces digitalizacji odbywa się poprzez naklejenie szablonu w wersji papierowej na tablicy digitizera, a następnie wprowadzenie do komputerowej bazy danych punktów szablonu przy użyciu 16 – sto przyciskowego kursora. Szablony zostają zapisane w wersji elektronicznej, i poddawane są kolejnym fazom prac konstrukcyjnych: modelowaniu zgodnie z życzeniem Klienta, stopniowaniu w dowolnej ilości rozmiarów, drukowaniu (plotowaniu) na ploterze w postaci jednostkowej lub zoptymalizowanego układu kroju.